Światowy Tydzień Kontynencji 2021 (World Continence Week – WCW)
trwał od 21 do 27 czerwca.

Obchody w Polsce odbyły się w formie debat online w dniach 21-24 czerwca 2021 roku.

Inkontynencja = interdyscyplinarność

Wśród gości debat reprezentanci następujących specjalizacji:
farmakologia, fizjoterapia, geriatria, ginekologia, medycyna rodzinna, onkologia,
pielęgniarstwo diabetologiczne i stomijne, położnictwo, proktologia, protetyka słuchu, urologia.

Za pośrednictwem naszej strony każda osoba zainteresowana tematyką inkontynencji mogła bez żadnych opłat dołączyć do obchodów, a także brać w nich czynny udział, uczestnicząc w interaktywnej formule dyskusji i zadawania pytań.

Dziękujemy za udział w obchodach Światowego Tygodnia Kontynencji 2021.